FUE

Publicat el

Finestreta única empresarial

fue_banner-llei-32.jpg_671551656Legalització de les activitats econòmiques en el marc de la Finestreta Única Empresarial Orientacions per al personal tècnic municipal

La Finestreta Única Empresarial (FUE), el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l’administració

Es basa en un model de relació integrat d’atenció que permet a l’empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l’ens responsable.

Per poder assolir l’èxit de la FUE és necessària la participació del món local en el projecte. De manera que, des dels ajuntaments s’ofereixi també el servei de tramitació d’activitats empresarials de forma integrada, estandaritzada i unificada. La Llei de Simplificació estableix l’adhesió dels ajuntaments en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, llevat dels municipis que hagin d’integrar solucions tecnològiques pròpies, els quals disposaran de sis mesos addicionals.
La FUE es caracteritza per:
1.La integració de serveis i tràmits que afecten tot el cicle de vida de l’empresa amb la informació i requisits necessaris
2.Independència de l’Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l’Administració local, Generalitat i Administració de l’Estat
3.Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l’empresa i es prioritza l’electrònic
4.Ús d’un model col·laboratiu de prestació de serveis
5.Celeritat i eficiència tot fomentant la resolució immediata