XSLPE – Registre completat

check_318-42159

  • La seva petició d’inscripció al servei de informació de la XSLPE s’ha tramitat correctament, i resta pendent de ser validada per l’administrador.
  • Tots els comunicats XSLPE li seran enviat al correu electrònic amb el qual s’ha inscrit.
Per a més informació:
Diputació de Girona
Àrea de Promoció Econòmica – Diplab
xslpe@ddgi.cat