Serveis de suport

Publicat el

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, fruit de diversos acords i convenis amb organitzacions empresarials, ofereix a les entitats locals que treballen en desenvolupament i consolidació de projectes empresarials accés a serveis gratuïts de suport tècnic:

 

Objectius del servei: Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa. Que aquests model sigui percebut com una manera més sostenible i participativa de fer empresa-  Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa. Aportar informació i coneixement afavorirà la creació de noves empreses alineades amb les necessitats de cada cas

Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa. Programes de formació pensats per a professionalitzar el sector i aportar així eines que permetin competir en els mercats internacionals amb una base sòlida de coneixement

 

Objectius del servei:Atendre totes aquelles persones empresàries, autònomes i emprenedores que s’han quedat sense feina i necessiten ajuda des dels punts de vista d’empresa, professional, socioeconòmic o psicosocial.

Recuperar els valors inherents a aquests col·lectius: capacitat emprenedora, capacitat creativa, capacitat de lluita… entre d’altres, per evitar que es perdin i, consegüentment, es debiliti el teixit industrial de Catalunya

 

http://www.reempresa.org/

Objectius del servei: Oferir un model d’emprenedoria i creixement empresarial que consisteix en un mecanisme segons el qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una companyia ja existent.

S’ofereix assessorament i formació a tots dos col·lectius (cedents d’empresa i reemprenedors) sobre les característiques dels processos de compravenda d’empreses i l’elaboració d’un pla de reempresa o de cessió. Es complementa amb dues guies informatives —l’una, enfocada als empresaris, i l’altra, per als emprenedors— i un portal web (www.reempresa.org) que recull tota la informació sobre el procés de traspàs i que permet sol·licitar assessorament, de manera que esdevé un mercat transparent a Internet on trobar l’oferta i la demanda d’empreses.

 

http://www.secot.org/

Objectius del servei: Complementar l’assessorament que imparteixen els tècnics municipals i comarcals, a partir de l’experiència personal i professional en el món empresarial que tenen els assessors de SECOT